Condicions Generals d’Ús i Compra

Les presents condicions generals d’ús i compra regulen el registre, accés i ús dels serveis prestats a l’Usuari per Francesc Pastor Vilageliu (des d’ara ECOVIANDA), amb domicili a c/Diputació, 108-126 5e 3a, i amb NIF 45460018-N, a través del lloc web www.ecovianda.cat.

Tots els preus dels productes exposats en aquesta web són amb IVA INCLÒS.
El pes indicat dels productes és aproximat i pot variar substancialment d’una peça a una altra degut al seu procés d’elaboració artesanal.

Objecte i Descripció del Servei

Les presents Condicions Generals tenen com objecte regular tant la navegació a través de la botiga online www.ecovianda.cat com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts a la mateixa, i suposen l’acceptació sense reserves per part de l’Usuari, de totes i cadascuna de les clàusules descrites. ECOVIANDA es reserva el dret a modificar les presents condicions generals en qualsevol moment i sense previ avís a l’Usuari, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a través del Lloc Web www.ecovianda.cat. ECOVIANDA es reserva el dret de modificar l’oferta comercial (productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) descrita al lloc web www.ecovianda.cat. En cas d’existir errors o informació inexacta en el Lloc Web sobre qualsevol dels preus, productes o la descripció dels mateixos, i que hagin motivat de forma directa la contractació de l’Usuari, aquest tindrà dret a retornar la seva comanda sense cap cost.

Obligacions i Limitacions de les Parts

De l’Usuari: Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació amb el prestador del servei. Realitzar el pagament de les comandes sol·licitades i les seves despeses d’enviament en el temps i formes indicats per ECOVIANDA. Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent el lloc web www.ecovianda.cat per a la realització d’operacions prestades per ECOVIANDA, així com a no permetre l’ús per tercers no autoritzats d’aquestes eines. L’Usuari no podrà cedir el seu compte d’Usuari ni revendre a tercers els productes de ECOVIANDA.

De ECOVIANDA: Proporcionar a l’Usuari tota la informació necessària per al bon desenvolupament del servei. Realitzar el lliurament de les comandes sol·licitades per l’Usuari dintre del termini i en la forma escaient, segons l’elecció de l’Usuari i indicats en la confirmació de compra. Comunicar a l’Usuari qualsevol modificació en les condicions en la prestació del servei que puguin afectar tant de forma directa com indirecta, el lliurament dels productes sol·licitats per l’Usuari.

Compte d’Usuari

Accés al Compte d’Usuari: Després del registre d’Usuari a través del lloc web www.ecovianda.cat, l’Usuari obtindrà les seves dades d’identificació (nom d’usuari i contrasenya) d’accés i gestió al seu Compte d’Usuari, des de la qual podrà realitzar comandes dels productes oferts per ECOVIANDA. El nom d’usuari es vincularà sempre amb un compte de correu electrònic vàlid i actualitzat, sent responsabilitat de l’Usuari la comunicació al prestador del servei de qualsevol incidència que pogués afectar a aquest compte de correu electrònic o en el servei. L’Usuari serà l’únic responsable d’escollir i indicar una contrasenya prou segura, així com de mantenir la confidencialitat de la mateixa no cedint-la ni comunicant-la a tercers no autoritzats. ECOVIANDA no podrà considerar-se responsable de l’accés no autoritzat al compte d’usuari per part de tercers, ni de les accions que aquests puguin realitzar a través de la mateixa, així com tampoc de la pèrdua o sostracció d’aquesta per tercers. Referent a això, l’Usuari es compromet a portar a terme totes les accions necessàries per a salvaguardar la confidencialitat de les seves dades d’identificació, accés i gestió al seu Compte d’Usuari de www.ecovianda.cat incloent, però no limitant-se, a la protecció adequada del compte de correu electrònic associada al seu Compte d’Usuari, utilització de firewall, antivirus, etc. Les comandes podran realitzar-se en els idiomes disponibles en la pàgina web, Català i Castellà.

Gestió del Compte d’Usuari: L’Usuari, accedint mitjançant el seu nom d’usuari i contrasenya, podrà gestionar a través del seu Compte d’Usuari totes les operacions disponibles relacionades amb el servei.

Informació personal: L’Usuari podrà consultar i/o modificar en tot moment la informació personal vinculada al seu compte. Qualsevol informació introduïda haurà de ser veritable i exacta, en cas contrari ECOVIANDA es reserva el dret a cancel·lar el Compte d’Usuari que contingui dades fraudulentes, inexactes o fictícies.

Consulta relativa a les compres i operacions realitzades: Totes les transaccions realitzades per l’Usuari es reflectiran en el seu Compte d’Usuari, que podrà consultar en qualsevol moment.

Tarifes i Formes de Pagament

Les tarifes dels productes oferts en el lloc web www.ecovianda.cat s’expressaran en Euros i inclouran l’IVA. Els preus vigents en el moment de contractació dels productes de ECOVIANDA podran consultar-se en tot moment i amb anterioritat a l’abonament dels mateixos, a través del lloc web www.ecovianda.cat.
Els pagaments de les operacions realitzades a través de www.ecovianda.cat podran realitzar-se a través dels següents mitjants: A través de la web amb targeta de crèdit i contra reembossament amb targeta de crèdit o efectiu.

Despeses d’Enviament

Les despeses d’enviament són les estipulades en els apartats de “com funcionem”.
Durant el procés de compra, i en qualsevol cas, abans fer la comanda a ECOVIANDA, es podran calcular les despeses d’enviament concretes per a cada comanda.

Les despeses d’enviament inclouen el transport.

Tampoc seran imputables a ECOVIANDA els efectes produïts per vagues, conflictes bèlics o altres circumstàncies alienes al seu control.

Disponibilitat dels productes

En cas que ECOVIANDA es vegi impossibilitada per a lliurar el producte, tant de forma provisional fora del termini estipulat, com de forma definitiva per quedar el producte fora de catàleg o estoc, l’Usuari serà degudament informat i podrà escollir entre sol·licitar la cancel·lació de la comanda, amb la conseqüent devolució de l’import abonat pel producte, o bé efectuar un canvi per un producte d’iguals característiques; sol·licitant-lo per escrit a ECOVIANDA.

Pes dels productes

El pes indicat dels productes mostrats al lloc web és aproximat i pot variar substancialment d’una peça a una altra degut a la seva naturalesa d’elaboració artesanal. No obstant això, ECOVIANDA sempre intentarà que els productes que serveixi s’ajustin el màxim possible al pes indicat. L’Usuari entén aquesta possible variació en els pesos i renúncia al seu dret de desistiment per aquesta causa. Quan un producte hagi variat molt de pes en referència al pes aproximat que s’especifica a la web, s’avisarà al client avanç de l’entrega del producte i s’ajustarà el preu en conseqüència. Això es farà quan el pes del producte varii, a l’alça o a la baixa, més de 200gr. Aquesta variació de preu, s’inclourà a la factura.

Productes per a celíacs (intolerants)

Els productes indicats per a celíacs no estan indicats per a celíacs al·lèrgics, només per a intolerants. Ecovianda no pot garantir en els seus productes sense gluten el 100% d’absència de gluten, ja que en alguns d’aquests productes poden existir traces d’aquest component.

Dret de desistiment i política de devolucions

Si el producte rebut per l’Usuari no està en correctes condicions, aquest tindrà dret a desistir del mateix en els 7 dies hàbils posteriors a la seva recepció. Ecovianda recollirà el producte en el domicili d’enviament, prèvia comunicació a ECOVIANDA a l’adreça info@ecovianda.cat. No s’acceptarà la devolució del producte si se n’ha consumit més del 20% del seu pes o volum. L’import íntegre del producte serà reemborsat (excloent les despeses d’enviament). Queda exclòs el dret de desistiment per a tots aquells productes que per la seva naturalesa impossibilitin el seu exercici, com poden ser els aliments frescos de ràpida caducitat,  productes elaborats, o aquells productes rebuts correctament però amb una variació sobre el pes mostrat deguda a la seva naturalesa d’elaboració artesanal. En cas que el producte rebut sigui defectuós de forma visible i clara, sense manipulació pel propi Usuari, o erroni, l’Usuari podrà sol·licitar la seva substitució pel mateix article o referència mitjançant comunicació a ECOVIANDA a l’adreça info@ecovianda.cat. L’Usuari podrà escollir entre la devolució de l’import o bé pel canvi del producte pel mateix en bones condicions. En aquest cas les despeses de transport tant de la devolució com del nou enviament correran a càrrec de ECOVIANDA. En cas d’existir errors o informació inexacta en el lloc web sobre qualsevol dels preus, productes o la descripció dels mateixos, i que hagin motivat de forma directa la contractació de l’Usuari, aquest tindrà dret a revocar la seva compra sense cap cost. Els reemborsaments, després de la comprovació per ECOVIANDA de la mercaderia retornada, seran efectuats en la mateixa forma de pagament escollida per l’Usuari i en el termini màxim de 30 dies.

Responsabilitat de ECOVIANDA

ECOVIANDA realitzarà el màxim esforç per a prestar els seus serveis en les millors condicions per a l’Usuari garantint una prestació del mateix de forma lleial i de bona fe. No obstant això, l’Usuari entén que existeixen determinats factors fora del control de ECOVIANDA que podrien provocar interrupcions o modificacions en el servei. L’Usuari entén que ECOVIANDA no assumirà cap responsabilitat referent a això.

Legislació Aplicable i Jurisdicció Competent

La legislació aplicable per a dirimir qualsevol qüestió relativa a l’aplicació i/o interpretació de les presents Condicions Generals d’Ús i Compra serà l’espanyola. En cas que alguna de les clàusules de les presents Condicions Generals d’Ús i Compra fora declarada invàlida o quedés obsoleta, la resta de les mateixes seguiran tenint efecte i romandran vigents. En aquest cas, la clàusula serà reemplaçada per altra similar que arribi a l’objectiu de la clàusula original. L’Usuari se sotmet voluntàriament, renunciant de forma expressa al seu propi fur si en tingués, a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals d’ Arenys de Mar (Maresme, Barcelona).

El producte s'ha afegit a la llista de desitjos
Product added to compare.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la vostra experiència de navegació. Si continueu navegant, entenem que n’accepteu el seu ús